ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η δειγματοληψία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον πελάτη, κατόπιν καθοδήγησης από το προσωπικό της Σύγχρονης Αναλυτικής, είτε από εκπρόσωπο του εργαστηρίου. Εφόσον ο πελάτης αναλάβει την δειγματοληψία, μπορεί ο ίδιος να αποστείλει το δείγμα, στην κατάλληλη συσκευασία, κατά τις υποδείξεις του προσωπικού, στη διεύθυνση της έδρας του εργαστηρίου: 14o χλμ. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου Αερογέφυρα Θέρμης, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 57001, με ταχυμεταφορική εταιρία. Εναλλακτικά μπορεί να προσκομίσει αυτοπροσώπως το δείγμα.

Η δειγματοληψία είναι πολύ σημαντική για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων.

Η Σύγχρονη Αναλυτική διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να πραγματοποιήσει υπηρεσίες δειγματοληψίας στον χώρο σας.

Δειγματοληψίες γίνονται σε: