ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Σύγχρονης Αναλυτικής είναι ένα δυναμικό τμήμα της εταιρίας στελεχωμένο από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου και υποστηρίζεται από εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.
Στόχος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης είναι:
• Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων που χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητα, φυσική διαφοροποίηση, άριστη ποιότητα και σταθερότητα ιδιότητες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
• Βελτιστοποίηση και αριστοποίηση υφιστάμενων προϊόντων.
• Παροχή της τεχνογνωσίας του παραγόμενου προϊόντος στον πελάτη και επιστημονική υποστήριξη από το προσωπικό ώστε να διασφαλίζεται σταθερά η άριστη ποιότητα του προϊόντος.
• Συνεργασίες με τρίτα εργαστήρια για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, εφαρμογής και διακρίβωσης αναλυτικών μεθόδων. Υπάρχει η δυνατότητα για το στήσιμο αναλυτικών μεθόδων και εκπαίδευσης των αναλυτών στον χώρο του εκάστοτε εργαστηρίου.
• Συνεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα για συμμετοχές σε ερευνητικά project και ερευνητικά προγράμματα.