Στο εργαστήριο Σύγχρονη Αναλυτική μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναλύσεις για τα εξής πρόσθετα και συντηρητικά τροφίμων: