Οι ετικέτες τροφίμων παρέχουν στον καταναλωτή πολύ σημαντικές πληροφορίες για το προϊόν που κρατά στα χέρια του και προτίθεται να αγοράσει.

Ο κανονισμός 1169/2011/ΕΕ καθιστά υποχρεωτική τη διατροφική επισήμανση, και καθοδηγεί τους κατασκευαστές
να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια και 6 θρεπτικά συστατικά: λίπη, κορεσμένα λίπη, υδατάνθρακες, απλά σάκχαρα, πρωτεΐνες και αλάτι. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να εμφανίζονται σε ένα διατροφικό πίνακα

Εκτός όμως από τις νομοθετικές απαιτήσεις, το αυξημένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα ισορροπημένο τρόπο διατροφής οδήγησε την ευρωπαϊκή βιομηχανία τροφίμων στην εθελοντική υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος αναγραφής των διατροφικών πληροφοριών (GDAs) με στόχο να διασφαλιστεί η ομοιομορφία στην γραφική απεικόνιση, να βελτιωθούν οι ετικέτες των τροφίμων και να μπορεί ο καταναλωτής
να είναι περισσότερο ενημερωμένος για τις διατροφικές του επιλογές.

Στην διαθρεπτική ανάλυση τροφίμων το εργαστήριο Σύγχρονη Αναλυτική προσδιορίζει τη διατροφική δήλωση σε όλα τα είδη τροφίμων και Συμπληρωμάτων διατροφής όπως:

Περαιτέρω Διατροφική Επισήμανση