Η τροφή που καταναλώνουμε δεν είναι αποστειρωμένη, αλλά φέρει ένα μικροβιακό φορτίο το οποίο μάλιστα διαφέρει από τρόφιμο σε τρόφιμο. Το τελικό μικροβιακό φορτίου του φαγητού που καταναλώνουμε είναι το άθροισμα της φυσικής μικροχλωρίδας της πρώτης ύλης και των μικροοργανισμών που εισάγονται κατά τα στάδια της συγκομιδής, της επεξεργασίας, της αποθήκευσης και της διανομής του τροφίμου. Οι διατροφικές ασθένειες και η αλλοίωση της τροφής πηγάζουν από την αποτυχία ελέγχου των μικροοργανισμών σε ένα ή περισσότερα στάδια από την παραγωγή πρώτων υλών μέχρι την κατανάλωση του τελικού προϊόντος. Οι συνέπειες ενός μαζικού κρούσματος τροφικής δηλητηρίασης ή η παρουσία μιας παρτίδας αλλοιωμένου τροφίμου μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές τόσο για τους παραγωγούς και τους πωλητές όσο και για τους καταναλωτές και τις ρυθμιστικές αρχές.

Στη Σύγχρονη Αναλυτική παρέχουμε όλες τις μικροβιολογικές εξετάσεις που απαιτεί ο τομέας των τροφίμων τόσο για τον έλεγχο των κριτηρίων ασφαλείας όσο και για τον έλεγχο των κριτηρίων υγιεινής όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (Καν. 2073/2005, Καν. 1441/2007).

Παρέχουμε ακόμα πλήρη σειρά μικροβιολογικών εξετάσεων για παθογόνα βακτήρια, μικροοργανισμούς δείκτες αλλά και  μικροοργανισμούς τεχνολογικού ενδιαφέροντος όπως:

* Shelf-life test