Σύγχρονη Αναλυτική

Η Σύγχρονη Αναλυτική προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών (αναλύσεις, μελέτες και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης) υψηλής ποιότητας, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στο ειδικά καταρτισμένο προσωπικό της.
Οι εργαζόμενοι διαθέτουν την απαιτούμενη θεωρητική και πρακτική επιστημονική εμπειρία στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια και η ταχεία διεκπεραίωση των διενεργούμενων δοκιμών.
Η ομάδα εργασίας απαρτίζεται από τα εξής πρόσωπα:

Διευθυντής Εργαστηρίου
Μαρούλης Μάριος – Αναλυτικός Χημικός ΑΠΘ, MSc

Ο Πυρήνας της Επιστημονικής Ομάδας:
Μαρούλης Απόστολος – Διδάκτωρ Οργανικής Χημείας, University of Western Ontario, Canada
Χατζηαντωνίου Κωνσταντίνα – Διδάκτωρ Οργανικής Χημείας Α.Π.Θ.
Μαρούλης Παύλος – Κτηνίατρος Α.Π.Θ., MSc
Περικλή Μαρία – Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ., MSc 
Κυζάκη Νικολέττα – Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc 

 

Προσωπικό με ειδικότητες χημικού, χημικού μηχανικου και τεχνολόγου τροφίμων απασχολείται στη Σύχρονη Αναλυτική. Επίσης το εργαστήριο διατηρεί ευρύ φάσμα συνεργασίας με τους καλύτερους επιστήμονες πολλών άλλων κλάδων (π.χ. Γεωπόνους, Πολιτικούς Μηχανικούς κ.α.) για την επίλυση σύνθετων διεπιστημονικών προβλημάτων.

Η αρτιότητα που χαρακτηρίζει την λειτουργία του Εργαστηρίου εν πολλοίς οφείλεται στο έντονο πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, από το οποίο διέπεται το προσωπικό. Η διαρκής επιμόρφωση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι μέριμνα όλων μας, ώστε οι μέθοδοι εργασίας μας να είναι πάντοτε επίκαιρες και σε συμφωνία με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.