Η Σύγχρονη Αναλυτική εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην αερογέφυρα θέρμης σε κομβικό σημείο με εύκολη πρόσβαση επάνω στον δρόμο της Χαλκιδικής. Στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, ειδικά διαμορφωμένο για την διενέργεια των δοκιμών και αναλύσεων που αναλαμβάνει.

Το γραφείο υποδοχής-αίθουσα συσκέψεων προσφέρει ένα ιδιαίτερα ευχάριστο περιβάλλον, για την δια ζώσης επικοινωνία με τους πελάτες αλλά και για πάσης φύσεως πνευματική εργασία. Ο χώρος κλιματίζεται και διαθέτει υπερεπαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό. Όλοι οι χώροι διαθέτουν πρόσβαση στα επιμέρους τμήματα της δικτυακής υποδομής (εκτυπωτής laser, σαρωτής, φωτοαντιγραφέας, μονάδες αποθήκευσης δεδομένων) καθώς και σε διαδικτυακές υπηρεσίες (email, internet κλπ).

Το χημικό εργαστήριο διαθέτει αέριους χρωματογράφους, υγρούς χρωματογράφους, φασματοφωτόμετρα ατομικής απορρόφησης φλόγας και φούρνου γραφίτη, φασματοφωτόμετρο ορατού-υπεριώδους, , συσκευή προσδιορισμού πρωτεϊνικού αζώτου κατά Kjeldahl, συσκευή προσδιορισμού λιπών κατά Soxhlet κ.α.

Το μικροβιολογικό εργαστήριο στεγάζεται σε διακριτό χώρο, με προδιαγραφές που προάγουν την υγιεινή κατάσταση των δειγμάτων και την ασφάλεια του χειριστή. Διαθέτει θάλαμο νηματικής ροής Class II, κλίβανο υγρής αποστείρωσης, συσκευή φυγοκέντρισης, θαλάμους επωάσεων με δυνατότητα ψύξης-θέρμανσης, μικροσκόπιο, ομοιογενοποιητή Stomacher®, συσκευές membrane filtration, μικροσκόπιο κ.α.

Η ροή των δειγμάτων γίνεται με τον προβλεπόμενο τρόπο, ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιμολύνσεις αυτών, κατά τους χειρισμούς, καθώς και σύγχυση μεταξύ τους, αλλά και να τηρείται η απαραίτητη εμπιστευτικότητα.