Το οξείδιο του αιθυλενίου ή οξυράνιο είναι ένα άχρωμο, εύφλεκτο αέριο. Ως έντονα τεταμένη κυκλική ένωση, αντιδρά εύκολα με διάφορες χημικές ενώσεις (νερό, αλάτι κ.λπ.). Αυτές οι αντιδράσεις χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πολλών χρήσιμων βιομηχανικών χημικών ουσιών (διαλύτες, απορρυπαντικά, πλαστικά κ.λπ.). Χρησιμοποιείται ως αποστειρωτής επιφάνειας στα νοσοκομεία για την αποστείρωση χειρουργικών εργαλείων (αντί ατμού), καθώς και ως μυκητοκτόνο επαφής για την αποστείρωση τροφίμων (π.χ. σουσάμι).

Δυστυχώς, έχει, μεταξύ άλλων, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, ερεθιστικές και αναισθητικές ιδιότητες. Αυτό καθιστά αναγκαίο τον εντοπισμό του στα τρόφιμα, καθώς και σε άλλα προϊόντα, προκειμένου να αποκλειστούν αυτά που περιλαμβάνουν πολύ χαμηλό όριο, αυτό των 0,05mg / kg.

Παρτίδα σπόρων σουσαμιού με μεγάλες υπερβάσεις των ορίων ασφαλείας εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος συναγερμού ασφαλείας RASFF της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε, υπάρχει μια έντονη έρευνα για περαιτέρω περιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Η καλύτερη μέθοδος για τον προσδιορισμό του αιθυλενοξειδίου περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο μηχανικό και χημικό παρασκεύασμα, καθώς και τη χρήση εξαιρετικά προηγμένου αναλυτικού χρωματογραφικού και φασματομετρικού εξοπλισμού (GC-MS / MS).

Η Σύγχρονη Αναλυτική είναι το πρώτο εργαστήριο στην Ελλάδα που ανέπτυξε εσωτερική τεχνογνωσία και επικύρωσε μια μέθοδο για την ανάλυση αιθυλενοξειδίου για να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.