Σύγχρονη Αναλυτική

Η εταιρία Σύγχρονη Αναλυτική δραστηριοποιείται στον χώρο των χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων. Διαθέτει διαπίστευση του ΕΣΥΔ κατά το πρότυπο 17025. Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο και αυτόνομο και πραγματοποιεί δοκιμές και μετρήσεις τυποποιημένης ρουτίνας, αλλά αναλαμβάνει και ασυνήθιστες αναλύσεις και μοναδικές μετά από ανάπτυξη αναλυτικών εφαρμογών κατά παραγγελία. Το εργαστήριο έχει και ερευνητική δραστηριότητα σε συνεργασία με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, αλλά διεξάγει και ανεξάρτητη έρευνα που αφορά στα τρόφιμα, στα φυσικά προϊόντα, στο περιβάλλον και σε πολλούς άλλους τομείς.

labor
a1

Γιατί μας επιλέγετε;

Στη Σύγχρονη Αναλυτική, η οποία διευθύνεται από ειδικό αναλυτικό Χημικό, εργάζονται και δρουν συμβουλευτικά Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί και Κτηνίατροι.

Η επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου διαθέτει υψηλή κατάρτιση και υποστηρίζεται από τον πιο προχωρημένο αναλυτικό εξοπλισμό, ο οποίος συγκρίνεται με αυτόν των περισσότερων και καλύτερων πανεπιστημίων της χώρας. Δεχόμαστε δείγματα από συνεργάτες του χώρου για εφαρμογές που δεν συνηθίζουν οι ίδιοι να εξυπηρετούν και αποτελούμε την καλύτερη διέξοδο για επιστημονικές και αναλυτικές υπεργολαβίες (outsourcing). Η υψηλή τεχνογνωσία μας, σας λύνει τα χέρια για την επίλυση κάθε εξειδικευμένου προβλήματος.

Η Σύγχρονη Αναλυτική μπορεί να λειτουργήσει επίσης σαν ένα τμήμα μιας συνεργαζόμενης επιχείρησης, αναλαμβάνοντας ολικά ή και μερικώς τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων της, προσφέροντας ταχύτατη εξυπηρέτηση και απαλλάσσοντάς την από τους πονοκεφάλους της διαχείρισης ποιότητας.

Η εταιρεία διατηρεί τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και στόχος της είναι η επιστημονικά αρτιότερη και ταχύτατη εξυπηρέτηση

Με εκτίμηση

Μάριος Μαρούλης, Αναλυτικός Χημικός, MSc

Διευθυντής της Σύγχρονης Αναλυτικής