Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Το εργαστήριο Σύγχρονη Αναλυτική παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων. Το εξειδικευμένο προσωπικό του εργαστηρίου μας διαθέτει την γνώση και την πείρα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση λειτουργικών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας κατά τα πρότυπα HACCP, ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC.

Σχεδιασμός και έλεγχο επισήμανσης προϊόντων (ετικέτα)

Η Σύγχρονη Αναλυτική διαθέτει πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των τροφίμων και μπορεί να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες ως τον σχεδιασμό και τον έλεγχο της επισήμανσης.