ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στον χώρο των χημικών και των μικροβιολογικών αναλύσεων στην Θεσσαλονίκη. Εκπονεί περιβαλλοντικές και χημικές μελέτες για πάσα χρήση. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το ISO 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), συμμετέχει σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας καθώς και σε διεργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ικανότητας.
Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο των εγκαταστάσεων συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στο πρότυπο ISO 17025. Διαθέτει τεχνογνωσία απαραίτητη για αναλυτικές εφαρμογές κάθε είδους και παρέχει άμεση εξυπηρέτηση για ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών σε εργαστήρια. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που συνάδουν με τις απαιτήσεις των προτύπων που ακολουθούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ISO 17025 καθώς στόχος της είναι η επιστημονικά αρτιότερη και ταυτόχρονα μία ταχεία εξυπηρέτηση.
Η αναλυτική ομάδα του εργαστηρίου απαρτίζεται από Χημικούς Αναλυτές, Χημικούς Μηχανικούς, Κτηνιάτρους και Τεχνολόγους Τροφίμων, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας για την ανάλυση και επεξήγηση των αναλυτικών σας αποτελεσμάτων.
Τόσο η εμπειρία μας, όσο και η επιτυχής ενσωμάτωση αναλυτικών συσκευών πρωτοποριακής τεχνολογίας με τις οποίες έχουμε εξοπλίσει το εργαστήριο μας, μας προσφέρουν μοναδικές αναλυτικές δυνατότητες.
Εφαρμόζοντας αποκλειστικά πρότυπες μεθόδους (ISO), όπως αυτές ορίζονται από την νομοθεσία, και με αδιάσειστη επιστημονική τεκμηρίωση, μπορούμε να παρουσιάσουμε αποτελέσματα ασύγκριτου αναλυτικού βάθους.
Η εταιρία μας δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών, σε συμμόρφωση με τα αντίστοιχα πρότυπα καθώς και με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Η Σύγχρονη Αναλυτική είναι ήδη έμπιστος συνεργάτης πολλών Ελληνικών και ξένων εταιρειών και ο επόμενός μας στόχος είναι να διευρύνουμε τον κύκλο των πελατών μας.