Το πιο διαδεδομένο προϊόν της μέλισσας είναι το μέλι, ωστόσο υπάρχουν και άλλα προϊόντα της κυψέλης όπως είναι η γύρη, ο βασιλικό πολτός, η πρόπολη, το κερί και το δηλητήριο.

Η χημική ανάλυση του μελιού αποτελεί, πέρα από ταυτότητα ενός είδους μελιού, σημαντικό δείκτη ποιότητας.

Οι παρακάτω παράμετροι ελέγχου στο μέλι, που αφορούν την γνησιότητά του, την φρεσκότητα και την διαθρεπτική του αξία,  παρακολουθούνται συχνά στο μέλι και  μας παρέχουν τις εξής πληροφορίες: