Ένα κομμάτι του συνολικού πληθυσμού ταλαιπωρείται από τροφικές αλλεργίες. Μάλιστα φαίνεται, σύμφωνα με έρευνες, ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση αύξησής τους, ενώ μόνο στα παιδιά, η συχνότητα εμφάνισης των τροφικών αλλεργιών υπολογίζεται ότι φτάνει το 6%.

Η επιμόλυνση ανάμεσα σε διαφορετικές γραμμές παραγωγής είναι η πιθανότερη αιτία ύπαρξης αλλεργιογόνων στη βιομηχανία τροφίμων. Για τον λόγο αυτό ο έλεγχος των τελικών προϊόντων, του εξοπλισμού και του νερού καθαριότητος μπορεί να δώσει πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας καθαρισμού και τον εντοπισμό των πηγών επιμολύνσεων.

Στην Σύγχρονη Αναλυτική χρησιμοποιώντας τις τεχνικές ELISA και PCR προσφέρουμε τον έλεγχο των αλλεργιογόνων που προβλέπονται από την νομοθεσία ως ακολούθως :