ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Ιούνιος-Ιούλιος 2015
Ξεκίνησε η εγκατάσταση και η εφαρμογή λογισμικού LIMS στη Σύγχρονη Αναλυτική. Με το νέο LIMS το εργαστήριο θα μπορεί να μεταξύ άλλων να παρέχει:

Ταχύτερους χρόνους εξυπηρέτησης έως και την έκδοση αποτελεσμάτων
Άμεση πρόσβαση των πελατών στον server του εργαστηρίου για ανάκτηση των αποτελεσμάτων τους
Ακόμη καλύτερη διασφάλιση του ελέγχου ποιότητας των δοκιμών μέσα από τη μηχανοργάνωση