ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

 

Διαπιστευμένο Εργαστήριο
Αναλύσεων στη Θεσσαλονίκη

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

 

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων στη Θεσσαλονίκη

Διαπιστευμένο Εργαστήριο Αναλύσεων

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Η εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στον χώρο των χημικών και των μικροβιολογικών αναλύσεων στην Θεσσαλονίκη. Εκπονεί περιβαλλοντικές και χημικές μελέτες για πάσα χρήση. Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά το ISO 17025 από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), συμμετέχει σε δραστηριότητες επιστημονικής έρευνας καθώς και σε διεργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ικανότητας.
Δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο των εγκαταστάσεων συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας, με έμφαση στο πρότυπο ISO 17025.

Διαθέτει τεχνογνωσία απαραίτητη για αναλυτικές εφαρμογές κάθε είδους και παρέχει άμεση εξυπηρέτηση για ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογών σε εργαστήρια.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που συνάδουν με τις απαιτήσεις των προτύπων που ακολουθούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ISO 17025 καθώς στόχος της είναι η επιστημονικά αρτιότερη και ταυτόχρονα μία ταχεία εξυπηρέτηση.

home-2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Δείτε εδώ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Δείτε εδώ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δείτε εδώ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες που συνάδουν με τις απαιτήσεις των προτύπων που ακολουθούν τα διαπιστευμένα εργαστήρια κατά ISO 17025

 • ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • Γάλα & Γαλακτοκομικά
 • Κρέας
 • Πουλερικά
 • Προϊόντα Ζαχαροπλαστικής
 • Λίπη & Έλαια
 • Λαχανικά & Φρούτα
 • ΛΙΠΗ-ΕΛΑΙΑ
 • Οξύτητα
 • Υπεροξείδια
 • Δείκτες Κ 270, Κ 232, ΔΚ
 • Προφίλ - Σύσταση Λιπαρών Οξέων
 • ΔECN 42 Τριγλυκερίδια
 • Στερόλες
 • ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
 • Αναλύσεις Διαθρεπτικής Αξίας
 • Άμυλο
 • Βαρέα Μέταλλα
 • Extreme Typography
 • Exceptional Design